Coaching

De olifant liep langs het strand en zag daar de oester liggen.
‘Hallo oester’, zei hij. Hij klopte op zijn schelp. Het bleef even stil,
toen klonk een aarzelende stem: ‘Ja …?’
‘Ik ben het, de olifant’, zei de olifant. ‘Mag ik even binnenkomen?’
‘Binnenkomen??’ vroeg de oester. ‘Ja’, zei de olifant. ‘Is dat zo raar?’
‘Voor mij wel’, zei de oester.

Toon Tellegen

Ik kan je begeleiden bij het maken van een keuze, bij het omgaan met een conflict of bij het vinden van je eigen antwoord op een lastige situatie. Soms kan het kort, soms zijn er meer gesprekken nodig.

Het enkeltje

Soms is één intensief gesprek genoeg. Om even afstand te nemen van een situatie waarin je zit, om orde op zaken te stellen, of voor een laatste duwtje in de goede richting bij een beslissing. Het enkeltje kan ook als opfrisser dienen. Bijvoorbeeld een half jaar nadat je een coachtraject hebt gedaan. 
Een enkeltje duurt ongeveer 1,5 uur.

Een coachtraject

Een traject bestaat uit 4 tot 8 gesprekken van ongeveer 1,5 uur. 
 Het eerste (kennismakings) gesprek is gratis. Je kunt al je vragen stellen. Aan de hand van deze kennismaking beslis je om wel of niet verder te gaan.
 In de tijd tussen twee gesprekken – ongeveer twee of drie weken – ga je thuis of in je werk aan de slag met de handvatten die je hebt meegekregen. Je ervaringen neem je mee in het volgende gesprek. Steeds is er jouw inbreng en mijn manieren om daarmee te werken. Alsof we samen twee benen zijn, die om de beurt een stap zetten. Zo ontstaat beweging.

• Je gaat dingen anders zien en anders doen door wat je krijgt aangereikt.
• Je wordt je bewust van de keuzes die je hebt.
• Je leert omgaan met wat je lastig vindt.
• Je gaat meer zelf sturen.

Studiekeuze
Je hebt informatie gekregen, open dagen bezocht en met anderen gesproken over een opleiding, en toch weet je niet wat je moet kiezen. Ik help je te onderzoeken wat bij jou past. Door mijn vragen en korte opdrachtjes wordt steeds duidelijker waarin jij je verder wilt ontwikkelen. Soms zijn we er in één gesprek. Soms zijn er 2 of 3 gesprekken nodig en ga je tussendoor aan de slag met tips en opdrachten die je mee naar huis krijgt. Een gesprek duurt ongeveer 1,5 uur.

Neem gerust contact met me op als je je afvraagt of coaching past in jouw situatie!

?