Psychosociale begeleiding

“De intuïtieve geest is een godsgeschenk; het rationele verstand een dienaar. We hebben een maatschappij geschapen die de dienaar vereert en het geschenk is vergeten.”

Albert Einstein

Lichamelijke en psychische klachten hebben vaak te maken met het ervaren van stress. het gevoel dat er continu druk op je wordt uitgeoefend, of dat je iets moet kunnen of accepteren dat bijna onmogelijk is.

Voorbeelden van psychosociale klachten:
• stress op het werk
• verlies van vreugde, het ‘moeten’ overheerst
• burnout verschijnselen
• onzekerheid, moeite om ruimte in te nemen
• moeilijk om kunnen gaan met (chronische) ziekte of verlies

Ik begeleid je bij psychosociale klachten en situaties die druk opleveren.

Individuele begeleiding (drie tot acht gesprekken)
In de gesprekken leer je om te gaan met wat er op je afkomt, en weer grip te krijgen op je situatie.
Ik maak gebruik van lichaamsgerichte werkvormen: manieren om je bewust te worden van wat je lichaam je vertelt. Denk bijvoorbeeld aan: het naar binnen richten van de aandacht, lichamelijke signalen (h)erkennen, gebruik leren maken van je intuïtie.

Een eerste kennismakingsgesprek is gratis. We stellen scherp wat je precies wil. Daarna beslis je om al dan niet verder te gaan. Als een traject van start gaat volgen er meestal drie tot acht gesprekken van een uur.

Neem gerust contact met me op als je je afvraagt of deze begeleiding past in jouw situatie!

 

?